kinder- en jeugdcoachKinder- en jeugdcoaching

Iedere ouder/verzorger en leerkracht ziet een kind het liefst trots, blij en gelukkig. In de meeste gevallen is het dat ook. Soms hebben kinderen te maken met (leer-) problemen, een situatie of een gebeurtenis, waarvan men niet weet hoe hier mee om te gaan. Soms is het onduidelijk waarom het kind niet lekker in zijn vel zit. Vaak zien we alleen de problemen of het probleemgedrag van het kind, maar niet de oorzaak.

Kindercoaching is een laagdrempelige vorm van hulpverlening voor kinderen en hun ouders/verzorgers en/of leerkrachten met een hulpvraag. De kindercoach kijkt mee met de ouders, het kind en eventueel de leerkracht. Vanuit de actuele situatie wordt gekeken welke stappen gezet kunnen worden. Daarbij wordt oplossings- en toekomstgericht gewerkt. Er wordt gekeken wat het kind al kan en vandaaruit wordt verder gewerkt.

Kinderen coachen of begeleiden is iets anders dan het bieden van kant-en-klare oplossingen. Ik ga er van uit dat kinderen (onbewust) weten waar het antwoord op een probleem te vinden is, namelijk in hen zelf.

Ik help deze antwoorden te vinden, hier bewust van te leren worden en ook in te kunnen zetten. Het is voor mij bijzonder om kinderen te begeleiden op deze weg. Samen ontdekken en leren, ontwikkelen en eigen maken tot jouw eigen wijsheid en sterkte!

Bewonder hoe bijzonder je bent!