kinderbrein en beweegcoach
Beweegcoach/ Movement Based Learning (MBL)

Wil je ook lekker in je vel zitten, kunnen omgaan met emoties, lezen, schrijven, rekenen, fysiek en emotioneel tegen een stootje kunnen, goed kunnen spreken, kijken, luisteren? Al deze dingen kunnen pas plaatsvinden wanneer ons lichaam en brein basisbewegingspatronen begrijpen en als team kunnen uitvoeren. Zo moet een lijf weten dat het een voor- en achterkant, een boven en beneden en een links en een rechts heeft.

Pas als de hersenen dit begrijpen, kun je jezelf veilig voelen, jezelf verbinden met anderen, zonder jezelf te verliezen en kun je tot cognitief leren komen.

Movement Based Learning (MBL)

Een versterkende methode waarmee ik mag werken is ‘Building Blocks’ uit het Movement Based Learning (MBL) programma.

Cecilia Koester, M. ED. heeft een programma samengesteld dat is gebaseerd op bewegingen die werken op de fundamentele basis van het leren. Zo kan ieder kind, met zijn eigen speciale behoefte, leren hoe te leren. De oefeningen zijn functioneel en direct in te zetten.

MBL gaat uit van de invloed die de motorische ontwikkeling heeft op de breinontwikkeling en het daaraan gekoppelde leren, concentreren en gedrag. Belemmeringen in de beweegpatronen kunnen de oorzaak zijn van bijvoorbeeld lees- of rekenproblemen, kunnen het concentratievermogen beïnvloeden of effect hebben op het sociaal en emotionele functioneren van een kind.

Met behulp van specifieke oefeningen, de zogenaamde ‘Building Blocks’, kunnen de beweegpatronen weer tot ontwikkeling gebracht worden, waardoor je kind beter in balans komt en weer kan groeien in het denken, voelen, doen en leren.

Tijdens de beweegcoaching zullen we bewegen, oefeningen doen en zal ik zenuwpaden (opnieuw) met elkaar verbinden.