kindercoach op schoolWanneer zet je de kindercoach in op school?

Nu scholen zich moeten richten op passend onderwijs, zien ze veel kinderen met problemen die te klein zijn om het kind naar de psycholoog of orthopedagoog door te verwijzen. De problemen zijn voor het kind, ouders en/of leerkracht wel GROOT. Op dat moment kan je het kind doorverwijzen naar de kindercoach.

Kindercoaching is bedoeld voor kinderen tussen de 4 en 16 jaar, die even niet lekker in hun vel zitten. Het is een laagdrempelige vorm van hulpverlening.

Hierdoor kunnen problemen ontstaan op het gebied van leren, opvoeding en gedrag of op sociaal-emotioneel vlak.

Het “niet lekker in de vel zitten” kan allerlei oorzaken hebben, zoals:

  • boosheid/onvrede
  • verdriet
  • weinig of geen zelfvertrouwen
  • moeite met sociale contacten/ vaardigheden
  • concentratieproblemen
  • pesten of gepest worden
  • (hoog-) sensitief
  • (faal-) angst

Maar er kan ook sprake zijn van één van de volgende situaties:

  • rouwverwerking
  • problemen binnen het gezin

Deze lijst is zeker niet volledig; het is een opsomming van situaties die kunnen spelen.

Door een juiste aanpak kunnen problemen vaak relatief eenvoudig verholpen worden, zodat de leerling weer gewoon lekker kind kan zijn. In de klas heb je hier als leerkracht meestal niet genoeg tijd voor. Een kindercoach kan de tijd nemen en heeft de juiste tools hiervoor.

Natuurlijk kan je mij ook benaderen bij problemen die hierboven niet zijn opgesomd. We zullen dan samen bekijken of kindercoaching de stap in de goede richting is voor de leerling.

Wil je als school gebruik maken van mijn expertise als kindercoach, neem dan contact met me op. Natuurlijk altijd met toestemming van ouders en IB’er.