werkwijze
De versterking coaching volgt de volgende werkwijze:

1) Kennismakingsgesprek
De eerste kennismaking is een oriënterend gesprek om samen vast te stellen of ik als kindercoach wat kan betekenen voor het kind en de begeleider(s). Dit gesprek kan eventueel telefonisch. Vervolgens kunnen we een afspraak maken voor een intakegesprek.

2) Intakegesprek
Het intakegesprek vindt bij voorkeur plaats met beide ouders. Aan de hand van het intakeformulier bespreken we uitgebreid wat de hulpvraag is en wat de mogelijkheden voor het kind en de begeleider(s) zijn. Bij het intakegesprek kan het kind eventueel aanwezig zijn.

3)   Coachtraject 
Eerst ga ik met het kind kennismaken en werken aan de vertrouwensband. Ik vind het belangrijk dat het kind zich op zijn of haar gemak voelt, zich kan ontspannen, plezier ervaart in onze samenwerking en na afloop weer met een goed gevoel naar huis gaat. Tijdens de eerste sessies van het coachtraject ga ik met het kind op zoek naar de hulpvraag en de antwoorden, die in het kind zelf zitten. In de volgende sessies werken we toe naar oplossingen. Hierbij maken het kind en ik gebruik van creatieve activiteiten, spelvormen, gesprekken, (bewegings-)oefeningen en verschillende methodes of ideeën die het kind zelf bedenkt om te doen.

Indien gewenst kunnen de begeleider(s) tussentijds contact opnemen voor overleg over groei en voortgang van het kind. Soms kan het zinvol zijn om ook contact te hebben met de school van het kind.

Mocht tijdens het volgen van het kindercoachtraject blijken dat het kind andere gespecialiseerde hulp nodig heeft, dan kan ik ouder(s) adviseren een ander traject te volgen. Dat kan een doorverwijzing betekenen naar een arts, psycholoog, enz.

4)   Afronding
Wanneer het kind zich weer goed voelt en controle heeft over het probleem en de oplossing, ronden we het traject op een leuke manier af. Dit zal na 5 tot 8 sessies zijn. Ook vindt er met de ouder(s) een evaluatiegesprek plaats.
Na een aantal maanden is het mogelijk om gebruik te maken van de nazorgsessie(s).